Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

АЛЕКСИЋ Бранко
(1923, Карловац - 1998, Београд))

Студирао у Београду (1947-51). Бавио се проблемима становања, најпре као пројектант у атељеу “Простор”, а од 1957. године као наставник на Архитек тонском факултету у Београду.

Дела: Стамбене куле у Булевару војводе Степе (1972-78, Б.Алексић, С.Алексић); Обданиште у Тополи (1982, Б. Алексић, И. Поткоњак); Пословне зграде у Коларчевој 7 (1980, Б.Алексић, Б. Миленковић, Ј. Миленковић) и Теразије 3 (1980, Б. Алексић, Б. Миленковић).

Библ.: Стамбена средина, изд. Архитектонски факултет у Београду, ед. Становање, св.9, Београд 1975; Архитектура и становање у Данској, изд. Архитектонски факултет, ед. Становање, св. 62, Београд 1981-83; Конкурси - допринос организацији и физиономији стана, Изградња, бр. 11, 1984, 123-132.

Општа литература: Стојановић, Мартиновић, 1978, 86, 199; Салон, 1978, 116-117; ЛЕЈ, 1984, 7; Миленковић, 1987, 99; Миленковић, 1988, 213; Штраус, 1991, 103, 105