hfgt

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТАНКОВИЋ Славка (1946, Београд)

Студирала у Београду (1966 - 72). Запослена у предузећу “Енергопројект” (1972 - 85) и на Архитектонском факултету (1985 - 2001, када се пензионише). Докторирала на Архитектонском факултету у Београду (1994).

Библ.: Прилог анализи узрока губитака топлоте кроз прозоре и разлози за примену заштита, Изградња, јули 1994; Прозори у архитектонском наслеђу Београда, у: Становање из садашњости ка будућности, изд. Архитектонски факултет, Београд 1995; Утицај сунчевог зрачења и оријентације на прегревање просторија и потребу за постављање заштита, у: Унапређење и развој становања, изд. Архитектонски факултет, Београд 1996; (са С. Димић), Здрава кућа - домети њене савремене грађе, Екологика 1998; (са С. Димић), Дрвена кућа - здрава кућа, Изградња, бр. 6, јуни 1998; Зид завесе - соларне фасаде, Архитектура и урбанизам, бр. 4, Београд септембар 1998.

 

АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС 2016

 

 

Славка М. Станковић

( Београд 1946 - )

 

Студирала на Архитектонском факултету у Београду од 1966-1972 год. Као студент четврте године студија, у оквиру југословенског конкурса ''Студенти Југославије – студентима Бања Луке'' осваја прву награду за објекат Студентског дома у Бања Луци. (са М. Станковићем). Као апсолвент ради идејни и главни пројекат за извођење објекта Студентског дома. Одмах по дипломирању 1972.године, запошљава се у београдском предузећу Енергопројект. Прва искуства у струци стиче на градилишту спортске хале Пионир1 у Београду, од почетка до завршетка радова. Потом прелази у пројектни биро Енергопројекта ОУР Архитектура и урбанизам, где ради на изради више главних пројеката као пројектант сарадник. Као члан ауторског тима учествује на архитектонско урбанистичком конкурсу за Спортски центар '''Попова плажа'' у Зајечару, где тим осваја прву награду. Уписује последипломске студије курс ''Становање'' на Архитектонском факултету у Београду 1975.год, и запошљава се као асистент приправник на Катедри за архитектонску материјализацију простора. После одбрањеног специјалистичког рада, стиче звање специјалисте из области становања, и бива изабрана у звање асистента на предметима Архитектонских конструкција 1, 2 и 3. Од 1983. до 1985. године ради као самостални архитекта на пројектовању и извођењу Конгресног центра у Харареу, Зимбабве, Африка, по уговору између Архитектонског факултета и Енергопројекта. У исто време учествује као члан ауторског тима (са М. Јобст и М. Станковић) на конкурсу за Нови парламент Зимбабвеа у Харареу, и на изради Студије о употребној вредности конгресног центра ( са М. Станковићем). По повратку на Архитектонски факултет, ради као асистент и на изради магистарског рада. Такође ради по уговору као асистент и на Факултету примењених уметности у Београду, на предмету Архитектонске конструкције и детаљи, на одсеку за унутрашњу архитектуру. Магистрира 1988.године, докторира 1994 године и бива изабрана у звање доцента. Предаје на предметима Архитектонске конструкције 1 и 3, и по уговору на Факултету примењених уметности. Учествује у научно истраживачким пројектима, учествује на научним скуповима националног и међународног значаја, објављује радове у часописима националног и међународног значаја. Као члан тима и као аутор учествује у изради више студија и монографија. Објављује скрипте за предмете на којима предаје. Као члан тима и као аутор ради на изради идејних и главних пројеката објеката у земљи и иностранству. У звање ванредног професора изабрана је 1999.године. Учествује у извођењу наставе на последипломским студијама-курс ''Архитектура, технологија и енергија'' и као ментор код Специјалистичких и Магистарских радова. Више година ради као члан комисија за Стандарде у грађевинарству, при Савезном заводу за стандардизацију. Школске 2000/2001. године изабрана је за продекана за наставу на Архитектонском факултету у Београду. Крајем 2001 године пензионише се на лични захтев. Од 2003. до 2005. године предаје Архитектонске конструкције на позив приватног Факултета за дизајн, одсек ентеријера. Од 2004. до 2006.године предаје на предметима Архитектонске конструкције и Зградарство по позиву Архитектонско грађевинског факултета у Бања Луци. Предмети на којима је предавала на Архитектонском факултету у Београду и другим факултетима, захтевали су стално праћење нових технологија и знања из тих области о чему сведоче Скрипте за предмете које је предавала, као и научни радови који су објављени у стручним часописима, на научним конференцијама и монографијама. Рад на пројектовању и извођењу архитектонских објеката у земљи и ностранству, су од значаја за архитектонску праксу, а искуства стечена на њима допринела су преношењу знања студентима и млађим колегама. Од радова на пројектовању издвајају се:

-        Идејни и Главни пројекат студентског дома у Бања Луци – аутор (са М. Станковићем) 1971/72 год.

-        Идејни пројекат дворане за лед и отворено клизалиште у Панчеву – аутор (са М. Станковићем) 1980.год.

-        Идејни архитектонско урбанистички пројекат двеју стамбених групација (индивидуалних кућа у низу) – насеље ''Циглане'' у Босанској Дубици, - аутор, (са С Димић и М. Јовановић Поповић) 1990.год.

-        Идејно решење резиденције Републике Гвинеје у Београду, аутор (са М. Станковићем) 1997.год.

-        Главни пројекат, Извођачки пројекат, Синхрон план и Пројекат изведеног стања за Конгресни центар у Харареу, Зимбабве, Африка као самостални архитекта, 1983-1985.год.

-        Техничка контрола више главних архитектонских пројеката, међу којима је и Техничка контрола главног пројекта ентеријера реконструкције Савезне скупштине Југославије, 2002.год.

Од објављених научних и стручних радова издвајају се:

-        ''Конструктивни систем и његов утицај на организацију стамбеног ппростора'' – специјалистички рад, 1977.год. Архитектонски факултет Београд.

-        ''Термичка својства прозора разматрана кроз његове основне функције'' – магистарски рад 1988.год. Архитектонски факултет Београд.

-        ''Застори као функционални елементи прозора и њихов утицај на обликовање фасада стамбених зграда'' – докторска дисертација 1994.год. Архитектонски факултет Београд.

-        ''Истраживање примене крупнопанелних система индустријализоване изградње стамбених и индустријских објеката'' монографија – члан ауторског тима (са Р.Трбојевићем, Б. Жегарцем, А. Крстић и М.Јовановић-Поповић)- 1989-90 год. Архитектонски факултет Београд.

-        ''Прилог анализи узрока губитака топлоте кроз прозоре и разлози за примену заштита''- оригинални научни рад објављен у часопису ''Изградња'', јули 1994.год.

-        ''Примена савремених заштитно изолационих елемената за прозоре, код објеката постојећег стамбеног фонда, у циљу побољшања функционално обликовних карактеристика прозора''- Први научни скуп ''Унапређење становања '94''-Архитектонски факултет Београд. 1994.год.

-        ''Савремене фасаде обложене стаклом и каменом'' – (са Б.Жегарцем, С.Димић и М.Јовановић Поповић) – аутор монографије 1995.год.- Архитектонски факултет Београд.

-        ''Прозори у архитектонском наслеђу Београда'' – аутор поглавља у монографији ''Становање из садашњости ка будућности'', Архитектонски факултет Београд, 1995.год. Монографија је награђена трећом наградом на Петом салону урбанизма у Нишу 1996.године, и најбољом публикацијом на ДАНС-у 1997.године у Новом Саду.

-        ''Утицај сунчевог зрачења и оријентације на прегревање просторија и потребу за постављање заштита''- аутор поглавља у монографији ''Унапређење и развој становања''- Архитектонски факултет Београд 1996.год.

-        ''Прозори и врата''- аутор скрипти за предмет Архитектонске конструкције 1. на Архитектонском факултету у Београду, 1995 и 1999. год.

-        ''Зид завесе''- аутор скрипти за предмет Архитектонске конструкције 3. на Архитектонском факултету у Београду, аутор, 1995. и 1998год.

-        ''Фасаде високих технологија – Соларне висеће фасаде'' међународна конференција ''На прагу трећег миленијума''- Архитектонски факултет 1996.год.

-        ''Индустријски дизајн у архитектури и потреба ка реализацији'' (са С.Димић) – Међународни симпозијум ''Индустријско инжењерство'' – Машински факултет Београд, 1996.год.

-        ''Дрвена кућа-здрава кућа'' – стручни рад (са С. Димић), чланак објављен у часопису ''Изградња''- 1998/6

-        ''Зид завесе – Соларне фасаде''- оригинални научни рад објављен у часопису ''Архитектура и урбанизам'' – 1997/4.

-        ''Архитектонске конструкције и детаљи'' аутор скрипти за предмет Архитектонске конструкције на Факултету за дизајн у Београду, 2005.год.

-        ''Архитектонске конструкције и зградарство'' аутор скрипти за Архитектонско грађевински факултет у Бања Луци. 1995.год.