Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РОШУЉ Косана (1961, Чента)

Студирала у Београду (1980-88). Запослена у пројектном бироу “Наш стан” у Београду (1990 до данас).

Укупна делатност архитекте Косане Рошуљ (уз пројектовање бави се реконструкцијом, ентеријерима, сценографијом, истражује везе архитектуре и туризма) исказује особен осећај за архитектуру која је саставни део регије и произлази из контекста. Подтекст таквог става јесте идеја очувања урбаног склада и регионалних посебности простора.

Пројекти за стамбено-пословне објекте: пословни објекат у блоку 56а, у ул. Ратка Митровића, Београд, 1992 - 94, Центар месне заједнице, Репишка ул., Београд, 1994 - 95, стамбено - пословни објекат у насељу Дарданија, Приштина, 1995, Стамбено - пословни комплекс Голф, Београд, 1998 - 2000, или реализована бензинска пумпа у Кикинди из 1993, део су јединственог архитектонског тока, препознатљиво исказаног на реализованом стамбено - пословном блоку у Војвођанској улици у Београду (2002 - 04). То је стамбена ламела коју ауторка особеним архитектонским рукописом преводи у оригиналну композицију обогаћену смелим скулптурално ликовним потезима, склоповима графичко структуралних пиластара и дорађеним детаљима. Морфологија пронађених сегмената у новопројектовану архитектонску форму утискује елементе високоурбаног и регионално руралног.

Интересовање за развој туризма кроз савремену реафирмацију архитектонских особености амбијента архитекта К.Рошуљ исказује у пројекту програма развоја туризма Дунав - Караш - Тамиш, Чента, започетом 2003. године.

Д. Марић

Дела: Пословни објекат у Блоку 56 а у ул. Ратка Митровића на Видиковцу, Београд (1992-93, пројекат); Кућа за одмор, Златибор, (1994); Бензинска станица на Башаидском путу у Кикинди (1993); Стамбено пословни комплекс “Голф” у Београду (2000, пројекат).

Општа лит.:  Салон, 1994, 13, 45; Салон 1998, 2002, 2005, 2006, СалонНС 2006.