Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАДУЛОВИ] Веселин

(1950, Подгорица)

Студирао у Скопqу (дипл. 1975). Запослен

у Оп{тини Даниловград (1975-80),

сопственом предузе}у (1980 до данас).

Дела: Стамбено-пословна зграда, Даниловград

(1978); Бензинска пумпа, Цетиwе

(2003); Стамбена зграда, [тој, Улциw

(2006).