Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАДОWИ] Властимир

(1940 Подгорица)

Студирао у Београду (дипл. 1967). Запослен

у Оп{те гра|евинском предузе}у,

Подгорица (1968-91), “Лов}ен инвесту”,

Подгорица (1991 - 92 када одлази у пензију).

Дела: Стамбено-пословна зграда, Новака

Мило{ева, Подгорица (1970); Стамбено-

пословна зграда, Булевар Св. Петра

Цетиwског, Подгорица (1976); Монта`

на стамбена зграда, Јована Тома-

{еви}а, Подгорица (1979)