Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАДОВАНОВИ] Милан

(1939 - 1997, Београд)

Студирао у Београду (1958-64). Запослен

у предузе}у “Аероин`еwеринг”

(1967-85) и “Енергопројект” (1985 до

смрти).

Дела: Пристани{на зграда Аеродрома

у Задру; Пристани{на зграда аеродрома

Осијек (1976-80); Пословна зграда у

Селеби Пикве, Боцуана (1994-96).

  Салон, 1981, 157.

  …,Арх. Милан Радованови}, Форум,

бр.39, изд. САС, Београд јуни/јули 1997,

15.