Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПАПКОВ Андреја

 

(1891, Феодосија, Русија - око 1975,

Буенос Ајрес, Аргентина)

Студирао у Београду (дипл.1925). Сара|

ивао са М.Злокови}ем и Д.Бра{ованом,

а од 1932. године водио сопствени

биро. Убрзо по ослобо|еwу (1949),

са бројним руским емигрантима, одселио

се у Аргентину.

Дела: Ку}а Милутина Месарови}а у Крунској

22 (1935); Ку}а Плав{и}а у Ул.

Светозара Маркови}а 17 (1937); Ку}е

Милутина Месарови}а у Ресавској 33 и

35 (1937); Ку}а породице Ро{уа у Ул.

Алексе Ненадови}а 38 91938); Ку}а

породице Кова~ко у Ул. Ко~е Капетана

44 (1938); Зграда Хотела “Балкан” на

Теразијама (1939).

  Изло`ба, 1928, 16.

  Милан Милованови}, Андреј Васиqеви~

Папков. Неимари Вра~ара, Бра~арски

гласник, бр.10, Београд март-април

1995, 24.