Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПАВЛОВИЋ Доброслав  (1916, Париз)

Студирао у Београду (дипл.1941). Запослен у Републичком заводу за заштиту споменика културе и као наставник на Природно математичком факултету у Београду (од 1977 до пензионисања). Докторирао на Архитектонском факултету у Београду (1961). 

Библ.: Задружни домови, Дуга, Београд 13.6.1948; Разноврсни облици и вредности уметничког изражавања код цркава брвнара у Србији, Саопштења, књ. IV, изд. Републички завод за заштиту споменика културе, Београд 1961, 75-88; Споменичко наслеђе Југославије, Београд 1975; Народно градитељство у Југославији, Београд 1985; Присећања и исповести у: Сећања конзерватора, Београд 1982, 97-106.

Општа лит.:  ЛЕЈ, 1987, 541.