Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ОЦОКОQИ] Александар

(1937, Београд)

Студирао у Београду (1956-62). Запослен

у Фабрици поqопривредних ма-

{ина “Змај” (1962-64), Институту за архитектуру

и урбанизам Србије (1965-

72), Институту за економске експертизе

(1974-79). Самостални аутор од 1979

до данас. У периоду 1992-99 ради у

Америци, у разним бироима и последwе

године боравка у фирми “Генслер”.

Дела: Кампус за перманентну иновацију

знаwа на Копаонику (1974-79, пројекат);

Кафана “Кова~” (1981, уре|еwе ентеријера);

Кафана “Добој” у Ул. господар

Јовановој (1980, уре|еwе ентеријера);

Инвест банка на Теразијама (1980, уре-

|еwе ентеријера “хеад оффице”-а); Продавница

“Мода” у Кнез Михаиловој 32 (1981,

уре|еwе ентеријера); Продавница “На-

{а мода” у Кнез Михаиловој 38 (1982,

уре|еwе ентеријера); Продавница “Ангора”

у Кнез Михаиловој 47 (1985, уре-

|еwе ентеријера); Сопствена ку}а у

Срем~ици.

Библ.: Нови видови транспорта, Архитектура

урбанизам, бр.49-50, Београд

1968, 122-123.