Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НЕ[И] Ела

(1972, Београд)

Студирала у Београду (дипл. 2000). Самостални

аутор (од 2002. до данас). Од

1994. године, као коаутор или пројектант

активно сара|ује са Мустафом

Муси}ем.

Дела: Вила “С”, ^олак Антина 10, (1997

- 2000, са С. Муси}ем); Неw Момент - Галерија

идеја, Хиландарска 14, Београд

(2002); “Славија”, споменик модерној Србији

(2004, конкурсни пројекат); Кондоминијум

41-9, Дедиwе, 2004-08, са С.Муси-

}ем); Кондоминујум 45-9, Дедиwе (2004

- 06, са М.Муси}ем); Кондоминијум 50-3,

Дедиwе (2005 - 08, са С. Муси}ем).