hgt

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 АЗРИЈЕЛ Виктор (Давид)

(1880, Београд - 1938, Београд)

Рођен у богатој јеврејској породици велетрговца Хајима Азријела. Одмах по завршетку студија и повратка у домовину саградио је Робну кућу у Ул. краља Петра бр.16 у Београду (1907), један од најчистијих примера сецесије у архитектури Србије. Идеја о објекту је, према сведочењу М. Коруновића, донета из Беча, као и делови екстеријера и ентеријера, док су архитектонске цртеже радили београдски студенти. Концепција објекта одговара типу модерних робних кућа чија је основна одлика у целовитом унутрашњем простору, кроз који се слободно пружају галерије и мостови. Значајна је и употреба нових материјала, ливеног и кованог гвожђа, као и армираног бетона у структури кровног покривача. По довршењу Робне куће Азријел је водио надзор над грађењем Синагоге у Ул. цара Уроша (прој. М. Капетановић, данас порушена) а потом напустио градитељске амбиције. Сачувани пројекти пословне зграде Хајима Азријела у Солунској улици (1923) и адаптација сопствене куће у Ул. господар Јовановој 1 у Београду (1926) не пружају доказа о његовим архитектонским способностима, што иде у прилог Коруновићевом сведочењу. Као одушевљени циониста, по завршетку Пр вог светског рата, путовао је у Палестину и објавио један лирски интонирани путопис.

З.М.

Библ.: Мој пут у Палестину, Београд 1922.

Општа литература:

Б. Несторовић, 1954, 168; Маневић, 1962, 47-48; Гордић, 1966, 87; Шкаламера, 1967, 323-325; Маневић, 1972, 16, 36, 79; Гордић, 1972, 129; Б. Несторовић, Преглед, 1974, 159; Б.Несторовић, Градитељи, 1974, 344; Ђурић Замоло, 1980, 19; Ђурић Замоло, 1981, 15-16; ЛЕЈ, 1984, 52, Маневић, 1997, 76. 

Остала литература

Зоран Маневић, Сецесија у Београду, Наша борба 4-5.1.1997, 9.