Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИХАЈЛОВИ] Слободан

(1922, Кру{евац - Београд 2005)

Студирао у Београду (дипл. 1950). Запослен

у предузе}у “Србија пројект” (1950-

62) и у бироима у Паризу (1962-69). По

повратку у земqу поново запослен у

“Србија пројекту” до пензионисаwа.

Дела: Дом планинара “^арапи}ев брест”

на Авали; Пословна зграда “Србија пројекта”

на углу улица Царице Милице и

Бранкове (1958); Робна ку}а, пословне

зграде ЗОИЛ “Дунав” и ЗЕП-а на Славији

(1977, конкурсни пројекат); Нови део

зграде Аеродрома “Београд” у Сур~ину;

Стамбени комплекс на Копитаревој

градини.

  Митрови}, 1975, 110-111; Стојанови},

Мартинови}, 1978, 134, 178, 183; ЛЕЈ,

1987, 324-325; Миленкови}, 1987, 174.