hgt

kju

hzu

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

АНЂЕЛКОВИЋ Мирјана
(1940, Ниш)

Студирала у Београду (1959-64). Запослена у пројектном бироу Машинске индустрије у Нишу (1964-66) и као наставник на Грађевинском факултету у Нишу (1966-98) и Архитектонском факултету у Нишу (од 1998 до пензионисања). Докторирала на Грађевинском факултету у Нишу (1981).

Дела: Студентски дом код Техничких факултета у Нишу (1971-74, М.Анђелковић, Д.Илић, Х.Анђелковић); Рекреационо забавни центар код КПД у Нишу (1995, пројекат); Наткривање летње позорнице у тврђави у Нишу, (1999, конкурсни пројекат); Реконструкција и наткривање источне трибине стадиона Чаир” у Нишу (2000, конкурсни пројекат); Главна аутобуска станица у Лесковцу (2007).

Библ.: Анализа људских потреба и њихово место у процесу планирања и пројектовања урбано-архитектонског простора, Научни подмладак, књ. 3-4, Ниш 1981, 3-12; Рекреација као компонента урбанистичко - архитектонског пројектовања, Зборник радова Грађевин ског факултета у Нишу, бр. 3, Ниш 1982, 197 - 200; Будућност егзистенцијалног простора, Зборник радова Грађевинског факултета у Нишу, бр. 5, Ниш 1984, 79-83; Школске зграде, Ниш 1995; (са Храниславом Анђелковићем) Правци одрживог развоја села на административном подручју града Ниша, Удружење урбаниста Србије, Зборник радова Матарушка бања, 2002.