Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАКСИМОВИЋ Мирјана  (1941, Београд)

Студирала у Београду (1960-65). Запослена у бироу “Београд” (1967 - 69), Дирекцији за изградњу града (1969 - 80), Бироу SM-Archicentre Office, Куваит (1980 - 85), Earl Flamsburh Office-у у Бостону (1987 - 88), OECD (Executive Office of Communities & Development) Commonwealth of Massachusetts у Бостону (1988 до данас). Истовремено је cо-партнер у SMM architects Office, Нахант МА (1990 до данас).

Дела: Низ стамбених објеката у Струмичкој ул. Београд. (1972, са С.Максимовићем); Робна кућа “Србијатекс” на Теразијама (1973, са Д.Балзареном); Стамбена Вила у Дипломатском насељу на Дедињу (1975); Три стамбене зграде у Поречу, Хрватска (1977, са С.Максимовићем); 1987 Стамбена зграда у Белмонт-у, МА (1987, са С.Максимовићем); Стамбена зграда у Нахант-у, МА (1997, са С.Максимовићем); Стамбена зграда у Пало Алто-у Калифорнија (са С.Максимовићем).