Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАК КЛУР Хуго  (1886-1968, Београд)

Дела: Стамбена зграда у Ул. Алексе Ненадовића 11 (1922); Кућа Милеве Јовановић у Ул. војводе Миленка 34 (1922 - 24); Кућа Миленка Димитријевића у Ул. Нушићевој 19 (1928); Стамбена зграда у Доситејевој 27.