Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛАЗАРЕВИ] Мило{  (Ли~ни подаци непознати, активан пред Други светски рат)

Дела: Ку}а трговца Димитријеви}а у Ул. бра}е Југови}а 3 (1940); Стамбене зграде у Дубqанској 39 и 41 (1941); Стамбена зграда у Кондиној 13 (1941).