Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КУРТОВИ]* ФОЛИ] На|а  (1947, Сплит, Хрватска)

Студирала у Београду (1965-72). Докторирала на Архитектонском факултету у Београду (1991). Запослена у Заводу за за{титу споменика културе града Београда (1973-78), Покрајинском заводу за за{титу споменика културе Војводине (1978-80) и као наставник на Архитектонском факултету у Београду од 1980 до пензионисаwа.

Библ.: Појам вредноваwа архитектуре у теорији и пракси, Гласник Дру{тва конзерватора Србије, кw.12, 1987, 158-161; Сербиа у: Дицтионарy оф Арт, Мацмиллан публисхерс Лимитед, Лондон 1991, 1-7; Црквено градитеqство, традиција и / или трансформација црквених облика у: Традиција и савемено српско црквено градитеqство, изд ИАУС, 1994, 62-98; (и Р.Фоли}), Конструкције зиданих лукова, сводова и купола - поуке про{лости, Ибид.,141-170; Тyпологy оф Арцхитецтурал Формс - Стронг анд Wеак Тyпологицал цхарацтеристицс, Фацта Университатис, Арцитецтуре анд Цивил Енгенееринг, Ни{ 1995, 1-13; Нови облици бриге за градитеqско насле|е у: Просторно планираwе, регионални развој и за{тита `ивотне средине 2, изд. ИАУС, Београд 1996, 105-112.

Општа лит.:  Салон, 1977, 63.