Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КУБУРОВИ] Звонимир  (1935, Пријепоqе)

Студирао у Београду (1955-61). Запослен у СО Пријепоqе и Урбанисти~ком заводу у Пријепоqу (1966-99).

Дела: Пословно-стамбени објекат “Електрометал” (1965); Пословно - стамбени објекат “Самопослуга - Центар” (1967); Пословно - стамбени објекат “Апотека” (1971), све у Пријепоqу. 1993