Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КРСТИ] Петар  (1899, Београд - 1991, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1924). Запослен као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1925 до пензионисаwа). Добитник Седмојулске награде за `ивотно дело (1970).

Дела: (в. ТИМОВИ / КРСТИ] Бра}а)

Библ.: Стара палилулска црква св. Марка у Београду, Годи{wак Техни~ког факултета за 1946/47 годину, Београд 1949; Архитектонске конструкције И, Београд 1957.

Општа лит.:  ЛЕЈ, 1987, 139.