Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КОВА^ЕВИ] Бојан  (1958, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1991). Са Дејаном Е}имови}ем, Марјаном ^еховином и Олгом Попови} - Марјанови} деловао као група ПОЛИС 1983 - 87. Бави се пројектоваwем и архитектонском публицистиком. Самостални аутор од 1991 до данас.

Дела: Пословни објекат Теразије 37 (1991, конкурсни пројекат, са З.Кне`еви}ем, Д.Алекси}ем); Теразијска тераса (1991, конкурсни пројекат, са З.Кне`еви}ем, Д.Алекси}ем); Пословна зграда “Око дуда у Таковској” (1994, конкурсни пројекат, са З.\орови}ем, А.Не{кови}ем); Конкурс за Храм светог Димитрија у Новом Београду у Блоку 32, (1997 конкурсни пројекат); Објекат уз пливали{те и базен за зимско купаwе у Та{кенту (1997, пројекат).

Библ:. Архитектура зграде Генерал{таба, изд. “НИЦ Војска”, Београд 2001; Отисак космоса - скица генеалогије урбане ку}е, Гледи{та, бр. 3-4, Београд 1985; Улицом капела, Дело, бр. 6-8, Београд  1991; Неизвагане Теразије, Политика, 24.7.1993; Криза града, Политика, 14.1.1995; Градитеq из ба{те детиwства, Политика, 30-31.12.1995; Форто~ка за Меqникова, Политика, 30.8.1997.

Општа лит.:  Салон, 1986; Салон, 1993; Салон, 1998; Салон, 1999; Вуји} 2002, 70 - 71.