Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КИ@ДОБРАНСКИ Qубица  (1946, Србобан)

Студирала у Београду (1965-73). Запослена у Пројектном бироу “Атеqе 11” (1973-74) и предузе}у “Пројект-инвест” (1974 до пензионисаwа, ранији називи предузе}а “Стамбено предузе}е Нови Сад”, РО “Урбис” ООУР “Архитектура”, РО “Инвестпројект” ООУР “Архитектура”).

Дела: Стамбена зграда “Ф3” у Новом Саду (1986-89); Стамбена зграда у Новом Саду (1987-89, Q.Ки`добрански, М.Сави} Хаyи}); Стамбена зграда у Новом Саду (1995-97, А.Димитријеви}, Q.Ки`добрански).