Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КАЋАНСКИ Данило  (1895, Србобран - 1963, Нови Сад)

Студирао на Техничком факултету у Будимпешти (1914) и Високој техничкој школи у Прагу (1919-25). Запослен као овлашћени инжењер у Београду (1925-27) а потом у Новом Саду, у Грађевинском предузећу Даке Поповића (1927-31). У периоду 1935-41 води сопствено предузеће за инжењерско пројектовање и градњу.

Каћански је подигао, углавном у Новом Саду, више породичних кућа и вила, стамбених вишеспратница, јавних и индустријских објеката. Сопствена стамбено - пословна зграда у Булевару Михаила Пупина (1931) прва је у низу модерно конципираних објеката равне кровне конструкције и безорнаменталног фасадног платна. У истом модернистичком маниру пројектује Дом југословенског учитељског удружења (1934), масивну стамбено - пословну зграду, смештену на ободу Дунавског парка, заобљеног волумена.

У пројектима породичних вила приметан је утицај прашких студија, посебно на Вили инж Гутмана у Улици Павла Симића 9 у Новом Саду (1936), пројектованој у крајње сведеном решењу спољног габарита. Стамбена зграда Старатељског фонда Велике српске гимназије (1936) у Грчкошколској ул. припада ретким новосадским објектима пројектованим у националном стилу, као и зграде за Новосадски сајам (1939-40) које пројектује у заједници са Браниславом Ристићем. У послератном периоду бавио се грађевинским пословима у пројектном бироу Дирекције канала Дунав - Тиса - Дунав.

В.Митровић

Дела: Стамбена зграда породице Јовановић у Ул. војводе Мишића 18 (1931); Стамбене зграде у Ул. Максима Горког 25 и 57 (1932); Стамбено пословна зграда “Фрушка гора” у Булевару Михаила Пупина 13 (1933); Стамбена зграда породице Јаковљевић у Ул. Соње Маринковић 2 (1935); Фабрика “Албус” (1937, касније срушена); Стамбена зграда породице Гутман у Ул. Петра Драпшина 14 (1937); Породична вила у Ул. Милете Јакшића 9 (1938); Стамбено пословне зграде у Железничкој 4 и 12 (1938); Летњиковац породице Ристић на Рибњаку (1939), све у Новом Саду.

Основна лит.:   Владимир Митровић, Новосадски неимар Данило Каћански (1895-1963), Грађа за проучавање споменика културе Војводине, св. XX, Нови Сад 1999.

Остала лит.:  В.Митровић, Two villas in Novi Sad, Yugoslavia, Do.Co.Mo.Mo Journal No 21, Eindhoven, 1999; В. Митровић, Примери индустријске архитектуре новосадских модерниста, ДаНС бр. 41, Нови Сад, 2003