Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КАНАЧКИ Смиља (1923, Вршац - 1997, Београд)

Студирала у Београду (1945 - 52). Запослена у Градском зеленилу (1952-58), и Урбанистичком заводу града Београда (1959-82).

Дела: Реконструкција и конзервација северозападног бедема Београдске тврђаве (1956); Уређење источног аустријског бастиона за потребе Музеја ВЈ (1958, С.Каначки, инж Л.Прибић); Стамбена зграда у Веле Нигринове 12 (1961); Детаљни урбанистички план Калемегдана (1965).

Библ.: Београдска тврђава - конзерваторска анализа североисточног бедема Горњег града, Зборник заштите споменика културе. изд. Југословенски институт за заштиту споменика културе, књ.XVI, Београд 1965; Калемегдан - Београдска тврђава, Архитектура урбанизам, бр.41 - 42, Београд 1967, 58 - 63; Један покушај урбанистичке валоризације београдских обала Саве и Дунава, Архитектура урбанизам, бр.56-57, Београд 1969, 90-94; Основни елементи за планирање мреже објеката јавних служби, Урбанизам Београда, бр.4, Београд 1969, 30-32; Скулптуре у слободном простору, Урбанизам Београда, бр.12, Београд 1971, 6-7; Планирање и реализација система центара, Урбанизам Београда,бр.63-65, Београд 1981, 146-153.