Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈОВАНОВИЋ Слободан  (1937, Темерин)

Студирао у Загребу (1956-64). Запослен у установама заштите споменика културе и градској управи Новог Сада (1965 до пензионисања).

Дела: Лапидариј Музеја Срема у Сремској Митровици (1969); Обнова манастира Бођани (1970-74) и манастира Раковац (1976); Градска библиотека у Дунавској 1 у Новом Саду (1972, реконструкција); Етно парк у Карађорђеву (1975-77); Спомен обележје Јерменске цркве у Новом Саду (1988-89).

Библ.: Рушење, чување и грађење - јединствен процес, Поља, бр.119-120, Нови Сад, 1968; Спрега новог и старог, Излог, бр.2, Нови Сад 1969; Нови Сад 1970; Третман са конзерваторског гледишта и основни концепт у приступу пројекту ревитализације дела старог центра Новог Сада, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, том IV-V, Нови Сад 1971; Идејни програм уређења Петроварадинске тврђаве, изд. УРБИС, Нови Сад 1972; Брига о актуелној баштини, Мисао, бр.48, Нови Сад 1975; Заштита градитељског наслеђа у урбаним структурама Војводине, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, том VI-VII, Нови Сад 1976; Архитектура у Војводини од ‘70 до ‘77, (каталог), изд. Галерија “Лазар Возаревић”, Сремска Митровица 1977; Заштита градитељског наслеђа у урбаним структурама Војводине, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, том VIII-IX, Нови Сад 1978; Архитектура у Војводини од 1977-1981, (каталог), изд. Галерија “Лазар Возаревић”, Сремска Митровица 1981; Заштита споменика културе и урбанизма, Савременост, бр. 9-10, Нови Сад 1981; Архитектура у Војводини, Архитектура, бр.176+7, Загреб 1981, 30; Градитељско наслеђе у Новом Саду, ДаНС, бр.3-4, Нови Сад 1982; Архитектура у Војводини, (каталог), изд. Галерија “Лазар Возаревић”, Сремска Митровица 1985; Ентеријер у Војводини 1944-1989 у: Архитектура у Војводини (каталог), изд. Галерија “Лазар Возаревић”, Сремска Митровица 1989.

Општа лит.:  ЛЕЈ, 1984, 704.