Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈЕН^ Фраwа  (1897, Земун - 1976, Пријепоqе)

Студирао у Бе~у и Прагу.

Дела: Вила Александра Викторови}а у У`и~кој 9 (1927); Стамбена зграда у Косовској 5 (1927, пројекат); Стамбена зграда у Улици Ра~кога 8 (1928-29); Стамбена зграда у Гара{аниновој 15 (1928); Стамбена зграда у Париској 20 (1920); Стамбена зграда у Ул. новој бр.12 (1932); Стамбена зграда у Бранковој 12 (1932); Ку}а Михајла Стојанови}а у Ул. Yорyа Ва{ингтона 48 (1935); Ку}а Милана Милованови}а у Пу{киновој 34 (1935); Ку}а Павла Христи}а у Или~и}евој 3 (1936); Ку}а ин`. Предрага Николи}а у Ул. \уре Јак{и}а 11 (1936).

Општа лит.:  Мартинови}, 1973, 75, 78.