Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈАЊИЋ Југослав  (1960, Приштина)

Студирао у Београду (1978-84). Запослен у предузећу “Енергопројект” (1985-87), “Аркон” (1987 - 89), “Инвестбиро” (1989 - 91), “ИБИ” (1991-94), “Кони консалтинг” (1994-97) и Бироу “ДА” чији је један од оснивача (1997 до данас).

У делима архитекте Југослава Јањића, мноштво је наговештаја различитих могућности архитектуре у којима он, пре свега, следи и дубоко разматра логику и суштину конкретног простора као оквира за будућу интервенцију у њему. Архитектура у контексту - основни је принцип под којим аутор подразумева поштен однос према локацији и окружењу, сагледавање одређеног амбијента, да би из тих сазнања и порука, уз лично осећање за дати простор, наставио да развија аутентичну градитељску причу.

По Јањићу, има локација на којима мора да се интервенише врло пажљиво и на којима није пресудан ауторски хир. Из таквог става произилазе и решења какво је “Аполо” центар у Новом Саду (са Жупанским и Грујићем), чија је суштина интерполација објеката из различитих периода, у оквиру простора бременитог наслеђем, где би било каква груба интервенција у смислу радикалне, модерне архитектуре, нарушила интегритет блока у историјском језгру града.

Међу најуспелија дела спада стамбени комлекс код Хиподрома (1999, са Г.Тривановић), где је основна идеја ауторског тима била да се колективно становање по свом квалитету у што већој мери приближи индивидуалном. И у овом случају аутори су кренули од саме локације, вешто користећи велику денивелацију терена у смислу каскадне диспозиције објеката, отварања према падини и наглашавања архитектонских мотива смицања и отварања куће према углу и према крову. Применом одређеног модула, избегавањем додатних украса и апликација, постигнуто је да се унутрашњи живот архитектуре манифестује и на фасади.

Мотив угаоног прозора, као специфичан ауторски израз, доминантан је на више објеката и примењен у различитим контекстима. Тај мотив није изостао ни код Породичне куће у насељу “Медаковић”, која у суштини представља реплику наше традиционалне архитектуре, виђена кроз аутентичну ауторску интерпретацију.

Повезивање утилитарности, семантике, традиције и модерног израза са једне, а са друге стране занатски вешто, без претераних мистификација архитектуре, препознатљив је пројектантски рукопис овог аутора.

Ј. М.

Дела: Клуб међународног пријатељства (1984, уређење ентеријера, са И.Рашковићем); Ресторан McDonald's на Теразијама 27 (1988, уређење ентеријера, са Т.Шкулић); Ресторан McDonald's на Бановом брду (1989, уређење ентеријера, са Е. Летицом); Ресторан McDonald's у Новом Саду (1994, уређење ентеријера); Бутик “Леоне” у Тржном центру “Бањица” (1995, уређење ентеријера); Кућа породице Јауковић у Никшићу (1996); Ресторан McDonald's у Шапцу (1997, уређење ентеријера, са Н.Јеремићем); Ресторан McDonald's у Чачку (1997, уређење ентеријера, са Н.Јеремићем); Пословни објекат предузећа “PRMIER” у Раковици, Београд (1997, пројекат, са Н.Јеремићем и В.Стаменковић).