Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈАНКОВИЋ Божидар  (1931, Ниш)

Студирао у Београду (1950 - 56). Запослен у Институту за испитивање материјала, Центар за становање (1957 - 96).

Дела: в.АУТОРСКИ ТИМОВИ / ЈАНКОВИЋ, КАРАЏИЋ, СТЈЕПАНОВИЋ и: Стамбена групација А2 у насељу Алипашино поље у Сарајеву (1974-76); Стамбене групације у оквиру VII месне заједнице у Миријеву (1985-88, Б.Јанковић, Б.Караџић); Објекат СУП - а у Тузли (1986 - 87).

Библ.: Piaza d'Italia - Charles Moore, Информације, бр.28, изд. Центар за становаwе ИМС, Београд 1981, 68.

Општа лит.:  ЛЕЈ, 1984, 679