Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈАК[И] Ратомир  (1941, Наталинци код Крагујевца)

Студирао у Београду (1960 - 1965) Запослен у предузе}у ГП Рад (1966 - 1970) и Заводу за пројектоваwе ГП Рад (1971 - 2005).

Дела: Фабрика “Сејаwе” у Бору (1980); Здравствени центар у Прахову (1984); Ра~унски центар у Прахову (1984); Вила у Подмосковqу, Русија (2001).