Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЗУРОВАЦ Јованка (1929, Београд)

Студирала у Београду (1948 - 53). Запослена у Пројектном заводу Србије (1953 - 55), предузећу “Санпројект” (1955 - 56) и Архитектонском факултету (1956 до пензионисања). Докторирала на Грађевинском факултету у Бограду (1983).

Библ.: Конструисање армиранобетонских зграда, изд. Научна књига, Београд 1988.