Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЖИЛНИК Павле (1920, Нови Сад - 2006, Нови Сад)

Студирао у Београду (до 1941), Будимпешти (1941-1944) и поново у Београду (1946-49). Запослен у Одељењу за грађевине АП Војводине (1946), Пројектном заводу Војводине (1947-66), Грађевинском школском центру (1966-68), Вишој педагошкој и Вишој економској школи (1968-77) и Академији уметности у Новом Саду (1977 до пензионисања 1991).

Бавио се пројектовањем административних, пословних, угоститељских и стамбених објеката. Пројекти за ресторане на Иришком венцу, у Каменичком парку и новосадском Рибарцу (1960-1962) представљали су прави пример регионалног модернизма где су зналачки комбиновани различити материјали - камен, дрво, стакло и опека.

У пројектима за бројне зграде новинско - издавачких кућа Жилник је посвећен функцији објеката који су у обликовном смислу ненаметљивог архитектонског израза постали репер својих средина. У комплексној згради Студија М (1966) Жилник је остварио складну грађевину, квалитетног ентеријера и акустике са обликовањем спољашњости која се надовезује на оближњи парк.

Недовршени комплекс Центра за физичку културу (1971), замишљен у павиљонском систему и повезан топлим везама, представља један од најуспелијих радова спортског градитељства у Војводини свога времена.

В.Митровић

Дела: Задружни домови, Врбас, Тител (1948-50), Гинеколошка клиника (1950), Ентеријер Мале и Велике сале Скупштине Војводине (1954), Новинско-издавачка кућа Форум (1957), Новинско-издавачка кућа “Наша ријеч”, Зеница (1960), Споменик НОБ, Сурдук (1960), Стамбене зграде у Новом Саду, Алмашка 11, Коларова 2, Косовска 7, Шумадијска 1 и П.Дашина 5 (1962-65), Основне школе, Сента, Томашевац, Беочин, Куцура (1962-65), Радио релеји Црвени и Црни Чот, Фрушка гора (1960- 63), “Студио М” и доградња Радија Нови Сад (1963-66), Грчко-католичка црква, Госпођинци (1967), Новинско - издавачка кућа “Дневник” (1967), Грчко - католичка црква, Лишња, Бањалучка регија (1969), Новинско - издавачка кућа “Руске слово”, Руски Крстур (1969).

Општа лит.:  Изложба, 1958; Салон СМ (1977, 1989), Ретроспективна изложба, Нови Сад (1995), 10 година Табаковићеве награде за архитектуру, Нови Сад (2006)

Остала лит.:  М.Крстоношић, Врхунска акустика, Дневник, 25. новембар 1965; Градити у духу времена (интервју), Наша Борба, Београд, 4.8.1995; В.Митровић, Архитекта Павле Жилник, каталог изложбе, Нови Сад, 1995; Романтична сећања (интервју), Архитектура бр. 29, Београд, 2000; В.Митровић, 10 година Табаковићеве награде за архитектуру, каталог изложбе, Нови Сад, 2006; В. Митровић, In memoriam: архитекта Павле Жилник, ДаНС бр. 56, Нови Сад, 2006.