Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЕЋИМОВИЋ Дејан  (1948, Београд - 2002, Београд)

Студирао у Београду (1966-74). Запослен у предузећу “Комграп пројект” (1976-86) и бироима у иностранству (1987-89).

Дела: Реконструкција ентеријера Хотела "Старо здање" у Аранђеловцу (1982, М.Чеховин, Д.Ећимовић); Робна кућа “Отранткомерц” у Улцињу (1985).

Библ.: Архитектура поруке и мита, Политика 25.9.1981, 13; Градити у духу свога времена, ИТ новине, Београд 31.5. 1984; Блок као елемент урбане морфологије, ИТ новине 2.7.1984; Трг или locus?, Човјек и простор, бр.8-9, Загреб 1985, 16; Културни модели архитектуре, Гледишта, бр.3-4, Београд 1985, 33- 58; Трактат о граду, Политика 7.9.1985, 10; Време екранске културе, Политика 2.11.1996, 24.

Општа лит.:  Миленковић, 1987, 39, 107, 109; Вуји} 2002, 58 - 59.

Остала лит.:  Дарко Поповић, Језик архитектуре, Политика 26.1.1980, 14.