gft

jgh

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЂУКИЋ Вера  (1928, Велико Градиште)

Студирала у Београду (1946-52). Запослена у Урбанистичком заводу Србије (1948-54), Атељеу “Генерални план” (1955-61), Урбанистичком заводу Србије (1961-71) и предузећу “Енергопројект” (1971-87).

Кроз свеобухватну делатност на пољу архитектуре, В.Ђукић је себе као аутора успешно потврдила, самостално или у тиму, на најразличитијим пројектантским задацима: урбанистичким студијама, просторним плановима читавих насеља, у стамбеној и резиденцијалној архитектури, административним, јавним и другим објектима.

Инспирација и задовоqство које пружа пројектовање на покренутим теренима уочљиви су код бројних стамбених блокова и насеља, где аутор врло вешто савлађује и артикулише природни и створени простор, повезујући га у јединствену обликовну и функционалну целину. Пример који то потврђује је и објекат Хотела “Лепенски вир” у Доњем Милановцу (са С.Милићевићем, П.Ђаковићем и М.Цвијићем).

У стваралачкој биографији В.Ђукић уписани су и бројни успешни конкурсни радови, писане студије и чланци, као потврда истинске посвећености и свестраности овог аутора.

Ј. М.

Дела: Зграда Општине у Бору (1958); Стамбена зграда у Крунској 15 у Београду; Пројекат изградње 1100 фарми, насеље “Гарабули” у Либији (1974, са А.Кековићем); Рехабилитациони центар у Ивањици (1977, са С.Милићевићем, М.Цвијићем, М.Ђокићем); Стамбени блок “Крyшевац” и “Липе” у Новој Вароши (1979); Стамбени објекат ЕП1,2,3 и 4 у Прибоју (1986); Болница за параплегичаре у Меленцима; Просторни план Општине Крагујевац; ДУП-решење обале од Херцег Новог до Ђеновића.