Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ДЕ НЕГРИ Андра (1928, Суботица)

Студирао у Београду (1946 - 53). Запослен у ГП “Градитељ”, потом ГП “Интеграл”. шездесетих година је запослен у предузећу “Новоградња” до пензионисања (1967).

Дела: Полумонта`не стамбене зграде на Пали}ском путу и у Ул. Мо{е Пијаде у Суботици (1963, 1970) као и у Алеји мар{ала Тита (1965, 1967); Робна ку}а “Центар” у Суботици (1973) и на Пали}у (1970).