Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ДЕДИЋ* НИКИТОВИЋ Мирјана  (1945, Ћуприја)

Студирала у Београду (1963-72). Запослена у Грађевинском предузећу “Дрина” (1971), разним бироима у Нојшателу, Швајцарска (1973-75) и Заводу за заштиту споменика културе града Београда (1975 до данас).

Почетак своје градитељске каријере М.Дедић - Никитовић обележила је успешним учешћем на многим конкурсима за јавне објекте током седамдесетих година, углавном у сарадњи са Момчилом Никитовићем. Као архитекта конзерватор у Заводу за заштиту споменика културе града Београда израдила је низ пројеката за рестаурацију, реконструкцију и санацију многих репрезентативних примера споменичког наслеђа. Поштујући првобитни пројекат и особени градитељски рукопис претходника, М.Дедић-Никитовић је стручно и зналачки вратила оригинални изглед и лепоту “Руском цару”, Палати “Анкер”, Задужбини Николе Спасића у Кнез Михаиловој ул., и др.

Доследном применом конзерваторских принципа приликом обнове зграда, фасаде старих здања са раскошним венцима, гирландама, пиластрима, куполама и балконима, презентиране у пуном сјају и лепоти, сачуване су у изворном облику. Кроз истинско разумевање културног добра и тежњу да објекат прилагоди савременим захтевима, М. Дедић - Никитовић већ више деценија успешно решава сложене проблеме заштите, презентације и ревитализације градитељског наслеђа Београда и Земуна.

С.Тошева

Дела: Универзитетска библиотека “Вељко Влаховић” у Подгорици (1978-79, конкурсни пројекат, Момчило Никитовић, М.Дедић); Ичкова кућа у Земуну; Реконструкција и санација Биљарде на Цетињу (1979-80); Реституција фасаде зграде Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” (1979, 1996, М.Дедић Никитовић, С.Иванчеви}); Кућа краља Петра (1998).

Општа лит.:  Салон, 1976, 25; Салон, 1981, 156; Салон, 1985, 22; Салон, 1986; Салон, 1994, 1.