Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ДАВИЧО Никола (1939, Загреб - 1969, Париз)

Студирао у Београду (1957-62). Самостални аутор (од 1962 до преране смрти).

Дела: Стамбено пословни комплекс на углу ул. Масарикове и Кнеза Милоша у Београду (1967, конкурсни пројекат, М.Бобић, С.Гаковић, Н.Давичо, Б.Маринковић).

Библ.: Питања о симболима, Дело, год. XIII, бр.4, Београд април 1967, 515-520.