Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГУДОВИЋ Драган   (1904, Крушевац - 1989, Београд)

Студирао у Београду (око 1925-30). Запослен у Министарству грађевина (1930-47), потом у Председништву Владе ФНРЈ, предузећима “Србијапројект”, “Санпројект” и Урбанистичком заводу града Београда.

Гудовићево опредељење за модерну архитектуру проистекло је из сарадње са Д.Брашованом, у чијем је атељеу провео неколико година, непосредно по дипломирању. Брашованов утицај очигледан је у првом Гудовићевом самосталном делу, Управној згради “Боб” клуба на Београдској тврђави, (1930-32), нарочито у споју прочишћене геометрије главне фасаде и романтичних мотива на нижим деловима грађевине.

У стамбеној архитектури, Гудовић је исказао највише смисла за модерну форму при обликовању зграде Друштва “Мајка Јевросима” у Булевару краља Александра 20 (1936-38), али је најзначајнија дела остварио у области пројектовања великих јавних објеката.

Пројекат зграде Министарства грађевина (1938, са А.Лоренцином) убраја се међу најзначајнија остварења касног модернизма, док пројекат реконструкције зграде Народног позоришта (1940) у најчистијем виду изражава идеје историцистичког монументализма, који се под утицајем тоталитарних режима развио крајем тридесетих година, и чији је протагониста у домаћој средини била Гудовићева блиска рођака Милица Крстић.

З.Маневић

Дела: Сопствена кућа у Ријечкој 7 (1935); Нови стадион СК “Југославија” (око 1938, пројекат); Зграда Етнографског музеја у Београду (1938, конкурсни пројекат); Палата Пензионог фонда на углу Ул. кнеза Милоша и Краљице Наталије у Београду (1938, конкурсни пројекат); Филијала Народне банке у Пожаревцу (око 1939, пројекат); Стамбена зграда предузећа “Југометал” у Косовској 7 (1955 - 56); Стамбена зграда предузећа “Јанко Лисјак” у Булевару деспота Стефана (1956-57); Железничка поликлиника у Београду (1957, пројекат); Војна медицинска академија (1957, конкурсни пројекат); Управна зграда ремонтног предузећа “Компресор” у Француској ул. у Београду (1967-72).

Библ.: Мој пријатељ Драгиша Брашован, ИТ новине бр.716/717 - бр.722, Београд 26.11.1976 - 7.1.1977.

Општа лит.:  Изложба, 1928, 3; Маневић, 1972, 18, 22, 26; Мартиновић, 1973, 75; Стојановић, Мартиновић, 110; ЛЕЈ, 1984, 508; Миленковић, 1987, 57.