Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГРУЗИНОВ Ђорђије Јуре   (1927, Улцињ - 1973, Подгорица)

Студирао у Загребу (дипл. 1954). Запослен у Предузећу за пројектовање НРЦГ, потом у Грађевинском школском центру “инж Марко Радевић”, Подгорица (1954 до смрти).

Грузинов је пројектовао прву модерну основну школу у Подгорици, Основну школу “Радојица Перовић”, која је после употребљена за Машинску школу, Ул. Васа Раичковића (1963). Одликује се снажним и сигурним поставкама, без ичега изгубљеног после толико времена.

Применом различитих материјала и обрада у хармоничном односу, камен је, прожимањем по вертикали и хоризонтали, добио истакнуту интегративну функцију, у чијем су залеђу, наспрам његове рустике, различите а усаглашене интерпретације. Од камена као репера, у једном делу наставља се слободни простор за прилаз улазу и степенице, а са друге стране прво чиста, па чипкаста зидна површ, као комбинација бетонских блокова, која се даље прелива на обједињене парапете и стаклене стене у којима се остварује имагинарни и стварни одсјај камена. На овом делу истовремено се добија и тежиште композиције и интима улаза, што је решено на прелому фасадне равни, где се истиче одмереност и изученост поступака. То је место пријатних укрштања и прелаза, учешћем отворених, наткритих и затворених простора, којима аутор казује свој став у увек изазовном решавању оваквих питаwа.

Јуре Грузинов је велики део свог радног века провео у Грађевинском школском центру у школовању генерација техничара архитектуре, кад у Црној Гори за наставак школовања није било факултета.

А.Маркуш

Остала дела: Стамбена зграда, Ул. Ивана Црнојевића, бр. 121 и 123, Подгорица (1955); Основна школа “Вуко Јововић”, Даниловград (1965).