Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГРАНИЋ Дујам   (лични подаци непознати)

Период и место студирања непознати. У међуратном периоду самостални аутор и дугогодишњи наставник у Средњетехничкој школи у Београду.

Дела: Кућа породице Милосављевић на углу Небојшине и Ламартинове 1 (1929); Кућа на углу ул. Кнеза Милоша 34 и Војводе Миленка (1930); Кућа у Хекторовићевој 13 (1932); Кућа Саве Вељовића у Ул. генерала Жданова 2 (1932); Кућа адвоката др Христе Стаменковића у Пушкиновој 4 (1933-34); Вила др Бошка и Милесе Машић у Лацковићевој 5 (1934-35); Кућа др Милана Божића у Ул. Војислава Вучкови}а 10 (1935); Кућа Јелисавете Розенфелд у Ул. Васе Пелагића 30 (1937); Кућа Олге Апро у Ул. вајара Ђоке Јовановића 14 (1938); Кућа Самуила Давича у Ул. Милована Миловановића 3 (1940).