Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГИБАРАЦ Радивој ( ? - 1968, Београд)

Период и место студирања непознати.

Дела: Ресторан Летње позорнице у Топчидеру (1950); Антитуберкулозни диспанзер у Ваљеву (1960); Антитуберкулозни диспанзер у Шапцу (1960); Општа болница у Битољу (1960, пројекат, С.Клиска, Р.Гибарац); Стамбени блок на углу ул. Крунске 67 и Кумановске 23 (1967); Стамбени блок на углу ул. Кнегиње Зорке 77 и Крунске (1967).

Библ.: Ресторан летње позорнице у Топчидеру, Архитектура, бр.7-8, Загреб 1950, 33-36.