Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГАКОВИ] Зоран

(1955, Ник{и})

Студирао у Београду (1974 - 81). Самостални

аутор (1984 - 87). Запослен у Саобра}

ајном институту ЦИП (1987 - 90), самостални

аутор (1990 - 91), предузе}у

“Омниструктуре” у Москви (1993 - 94),

предузе}у “Енергопројект” (1994) и др.

Дела: Стамбено пословни објекат у Ви-

{еградској ул. 14 (1988 - 96, З.Гакови},

Б.Митрови}); Стамбено - пословни објекат

у Призрену (1992 - 96).

  Салон, 1989; Салон 1991, 40 - 41.