Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ВУКСАНОВИЋ Душан   (1955, Јесенице, Словенија)

Студирао у Београду (1974-80). Магистрирао на Грађевинском факултету у Љубљани (1991), а докторирао на Архитектонском факултету у Београду (1997). Запослен на Грађевинском факултету (1981-2007) и на Архитектонском факултету у Подгорици (од 2007).

Дела: Крипта - сала Саборног храма Васкрсења Христовог у Подгорици (1994); Медицински факултет у Подгорици (2002, Д.Лазаревски); Објекат “Бања” у Подгорици - реконструкција (2001); Уређење обала Рибнице у зони објекта “Бања” (2002); Уређење десне обале Рибнице од новог моста до моста Капаџића (2004).

Библ.: Традиционална архитектура Црне Горе и биоклиматизам, монографија, изд. Задужбина Андрејевић, Београд 1998, 1-155; Модели архитектуре ниске енергије у традицији - форме, елементи, материјали, “Алтернативни извори енергије и будућност њихове примене'', ЦАНУ, Научни скупови - књига 50, Одељење природних наука, књига 6, 86-91, Подгорица 1998; The Role and Significance of Permanent Building Values in Contemporary Bioclimatic Architecture, International Conference"Architecture and Urbanism at the Turn of the Millennium", Proceedings, 601-606, Belgrade,1996.

Лит.:  Montenegrin Eco - logic Lab", 9th International Exhibition of Architecture: La Biennale di Venezia, Pavillion of Serbia and Montenegro, Catalogue: National Museum of Montenegro, 2004.