Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ВУКМИРОВИЋ Марина (1949, Београд)

Студирала у Београду (1969-76). Запослена у предузе}у “Косовопројект” Београд (1977-90) и “Косовопројект ДП Агора” (1990-2004)

Дела: [коле “[пиро Мојски}” (1985) и “17 новембар” (1985) у Призрену; “Аца Марови}” Косово Поqе (1986); Адаптација, конзервација и рестаурација Народне банке Србије, Београд (1988); Вила у Јакутску, Саха, Русија (1999, идејно ре{еwе).