Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

БУКАВАЦ Јосиф (1875, место рођења непознато - 1946, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1900). Запослен у Министарству грађевина (1900 - 24), када оснива Средњетехничку школу и у њој ради до пензионисања (1939).

Дела: Народно позориште у Београду (1911-23, на темељима старог објекта); Зграда Академије на терену испод Народног позоришта (1921, пројекат); Зграда Средњетехничке школе испод Калемегдана (1923-24).

Општа лит.:  Изложба, 1912, 43; Стојановић, 1912, 17; Крунић, 1954; Б.Несторовић, 1973, 340; Б.Несторовић, (рук.), 379, 424, 506, 522-523, 527, 533; Б.Несторовић, Преглед, 1974, 155, 164; Маневић, 1997, 75.

Остала лит.:  ...,Педесетогодишњица Народног позоришта, Политика 16.1.1923, 1; Бранислав Миленковић, Белешке уз реконструкцију зграде Народног позоришта у Београду, Гласник Друштва конзерватора Србије, бр.13, Београд 1989, 67-73; Жорж Поповић, Сима Миљковић, Архитекта Јосиф Букавац и његово дело, Театрон, бр.98, Београд, март 1997, 61-66.