jhu

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

БУЂЕВАЦ Саша  (1961, Ниш)

Студирао у Београду (дипл.1984). Запослен у предузећу “Ниш пројект” и сопственом бироу “Архитектура Буђевац”. 

Буђевац је свакако најзначајнији нишки архитекта млађе генерације и његов опус броји у овом тренутку преко тридесет пројеката и реализованих дела, приказаних на самосталној изложби у Нишу 1998 године. Изградио је лични став према традицији и савремености, заснован на културолошком, пре него техницистичком садржају и отуда се његов опус сврстава у ону доминантну тенденцију у српској архитектури која је блиска романтичним узлетима духа.

Дубоко свестан улоге градитеља рођеног на вечитој међи између Истока и Запада, Буђевац комбинује елементе традиционалног и савременог архитектонског израза, опеку, покривени трем, дорски стуб, али и материјале који се употребљавају у “high tech” маниру, нарочито у обликовању ентеријера, као и код неколико објеката у “СКИН” архитектури, компонованих у структуралном стаклу (“АИК банка”, “Ју банка”, Пословни центар “Горча”).

Хронолошки, дело Саше Буђевца припада постмодерном добу, али се у њему елементи стандардног постмодерног стереотипа препознају тек у траговима, сасвим у складу са најбољим опредељењима српских архитеката који су у оквирима великих покрета увек умели да изнађу простора за сопствене индивидуалне иновације. У том погледу ваља обратити нарочиту пажњу духовитом коришћењу терена у обликовању непосредне околине Цркве Возвижденија св. Крста у Нишу, као и перфекцију у уређењу ентеријера Оптике “Маја” у Нишу (2000, са А. Буђевцем) и ЈУ-Банке у Прокупљу (2000).

З.Маневић

Дела: Занатски центар “Групација 5” у Нишу (1990-91); Стамбено пословни објект “Косовке девојке” у Нишу (1993); Дистрибутивни центар “Велефарм” у Нишу (1996-97); “АИК банка” у Нишу (1992, 1997 - 98, уређење ентеријера); “АИК банка” у Нишу (1997-98, адаптација фасаде); “ЈУ банка” у Нишу (1997-98, А. Буђевац, С.Буђевац); Пословни центар “Горча” (1997, А.Буђевац, С.Буђевац).

Општа лит.:  СалонДаНС, 1995; СалонДаНС, 1999; Салон, 2001.